• +90 212 217 43 37 +90 212 217 43 42
  • sonmez@sonmezgumrukleme.com

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ

Bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatta insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2021/18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği yayımlandı. Tebliğ sadece serbest dolaşıma girecek ürünleri kapsıyor. Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünleri ve Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünleri kapsamıyor.

Tebliğ'in yürürlüğe gireceği 1/1/2021 tarihinden itibaren ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacak.

Gümrük beyannamesinin tescili öncesinde TAREKS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, fiili denetime tabi tutulacak ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenecek. Başvuru sırasında ürünleri tanıtıcı görsel doküman TAREKS’e yüklenecek.

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) yürürlükten kaldırıldı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201107-3.htm

07 Kasım 2020 Tarihli ve 31297 Sayılı Resmi Gazete